خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت :

خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت
فهرست مطالب

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

فصل دوم : سیر تحول اندیشه مدیریت

فصل سوم : برنامه ریزی

فصل چهارم : سازماندهی

فصل پنجم : هدایت

فصل ششم : نظارت

فصل هفتم : خلاقیت

لینک کمکی